Câu hỏi phỏng vấn Trees
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Tree Depth và Height là gì?

Câu trả lời

Độ sâu của cây (tree depth) là số cấp của nút lá xa nhất từ nút gốc, trong khi chiều cao của cây (tree height) là số cấp của nút lá xa nhất...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy phân loại các thuật toán duyệt cây. Cung cấp một số giải thích hình ảnh minh họa.

senior

Việc chèn hoặc xóa các nút làm thay đổi Red-Black tree như thế nào?

senior

Red-Black tree là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào