Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

Việc chèn hoặc xóa các nút làm thay đổi Red-Black tree như thế nào?

Câu trả lời
 • Chèn nút:

  • Khi chèn một nút mới vào Red-Black tree, cây có thể trở thành không cân bằng.
  • Quá trình chèn bắt đầu giống như cây nhị phân cân bằng, nhưng sau đó cần kiểm tra và điều chỉnh cây để đảm bảo tuân thủ các quy tắc Red-Black tree.
  • Các trường hợp cần cân nhắc bao gồm việc xoay và thay đổi màu sắc các nút để duy trì cân bằng.
 • Xóa nút:

  • Xóa nút cũng có thể làm thay đổi cấu trúc của Red-Black tree.
  • Quá trình xóa yêu cầu việc tìm kiếm và loại bỏ nút cần xóa, sau đó cần...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lợi ích và hạn chế của Binary Search Tree (BST) là gì?

middle

Balanced Tree là gì và tại sao điều này quan trọng?"

senior

Sự khác biệt giữa Heap và Red-Black Tree là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào