Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Heap và Red-Black Tree là gì?

Câu trả lời
 • Heap:

  • Là một cấu trúc dữ liệu chứa tập hợp các phần tử, thường được sử dụng để tìm phần tử cực đại hoặc cực tiểu trong tập hợp.
  • Có hai loại Heap chính: Max Heap (cực đại ở gốc) và Min Heap (cực tiểu ở gốc).
  • Thao tác cơ bản bao gồm thêm phần tử mới và loại bỏ phần tử cực đại hoặc cực tiểu.
 • Red-Black Tree:

  • Là một loại cây nhị phân cân bằng, mỗi nút trong cây mang một giá trị và có thể được sắp xếp.
  • Các nút trong Red-Black Tree có thêm thuộc tính màu để tuân thủ các quy tắc cân bằng, nhằm đảm bảo cây luôn cân bằng sau mỗi lần thêm hoặc xóa phần tử.
  • Thao tác cơ bản bao gồm thêm phần tử mới và xóa phần tử có giá trị cụ thể.
 • Sự khác biệt:

  • Mục tiêu chính:
   • Heap: Sắp xếp để tìm phần tử cực đại hoặc cực tiểu.
    ...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lợi ích và hạn chế của Binary Search Tree (BST) là gì?

middle

Giải thích sự khác biệt giữa Binary TreeBinary Search Tree với một ví dụ?

senior

Ưu điểm chính của Trie so với Cây tìm kiếm nhị phân (BST) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào