Câu hỏi

Làm thế nào để biết chúng ta cần sử dụng thuật toán BFS hoặc DFS?

Câu trả lời

Việc lựa chọn giữa BFS (tìm kiếm theo chiều rộng) và DFS (tìm kiếm theo chiều sâu) phụ thuộc vào bản chất của vấn đề cụ thể mà chúng ta đang giải quyết:

  1. Nếu vấn đề yêu cầu tìm kiếm theo bước đều và có mục tiêu cách xa gốc: Trường hợp như tìm đường đi ngắn nhất trên bản đồ từ một điểm đến điểm khác thì BFS thường được ưu tiên.
  2. Nếu mục tiêu là đến đích càng sâu càng tốt và không cần quan tâm đến độ sâu: DFS có thể phù hợp hơn, ví dụ như trong việc t...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Giải thích những khác biệt chính giữa cây đỏ-đen (Red-Black - RB) và cây AVL?

senior

Độ phức tạp thời gian cho việc chèn vào Red-Black Tree là bao nhiêu?

senior

Tại sao tìm kiếm theo chiều rộng (BFS) sử dụng nhiều bộ nhớ hơn so với tìm kiếm theo chiều sâu (DFS)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào