Câu hỏi phỏng vấn Trees
Câu hỏi

Đường kính của một cây (Diameter of a Tree) là gì?

Câu trả lời

Đường kính của một cây: Đường kính của một cây là đường đi dài nhất giữa hai đỉnh bất kỳ trong cây. Đường kính không nhất thiết phải đi qua gốc của cây.

  • Cách tính đường kính của cây: Để tính đường kính của một cây, chúng ta thực hiện hai bước:
    1. Bước 1: Chọn một đỉnh bất kỳ trong cây (đỉnh này sẽ là đỉnh bắt đầu), sau đó tìm đỉnh xa n...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa Tree Depth và Height là gì?

expert

Tại sao chúng ta cần một cấu trúc dữ liệu riêng như B-Tree cho cơ sở dữ liệu và hệ thống tệp tin?

middle

Cung cấp một số ví dụ thực tế về việc sử dụng tìm kiếm theo chiều sâu (DFS) so với tìm kiếm theo chiều rộng (BFS)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào