Câu hỏi phỏng vấn Binary Tree
Câu hỏi

AVL Tree là gì?

Câu trả lời

Cây AVL là một loại cây nhị phân cân bằng, trong đó độ chênh lệch giữa chiều cao của hai cây con con trái và con phải của mỗi nút (được gọi là chỉ số cân bằng) khôn...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có những cách nào để triển khai hàng đợi ưu tiên (Priority Queue)?

junior

Thông thường, Binary Heap được triển khai như thế nào?

expert

Sự khác biệt giữa B-TreeB+ Tree là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào