Câu hỏi phỏng vấn Trees
Câu hỏi

Cung cấp một số ví dụ thực tế về việc sử dụng tìm kiếm theo chiều sâu (DFS) so với tìm kiếm theo chiều rộng (BFS)?

Câu trả lời

DFS thường được sử dụng trong việc tìm kiếm đường đi hoặc xử lý đồ thị, ví dụ như tìm kiếm đường đi trong mê cung, xác định các thành phần liên thông trong một đồ thị, hoặc tìm kiếm các đường đi trong trò chơi như cờ vua.

BFS có thể được áp dụ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy phân loại các thuật toán duyệt cây. Cung cấp một số giải thích hình ảnh minh họa.

senior

Làm thế nào để biết chúng ta cần sử dụng thuật toán BFS hoặc DFS?

senior

B-Tree là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào