Câu hỏi

DFS (Depth First Search) là thuật toán gì cho đồ thị và nó hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

DFS (Depth First Search) là một thuật toán duyệt đồ thị:

  • Mục tiêu: Tìm kiếm và duyệt qua tất cả các đỉnh của đồ thị một cách có hệ thống.
  • Quá trình duyệt: DFS tập trung vào việc duyệt sâu vào một nhánh cụ thể của đồ thị trước khi chuyển sang nhánh khác.

Cách hoạt động của DFS:

  1. Lựa chọn điểm bắt đầu: Bắt đầu từ một đỉnh nào đó của đồ thị.
  2. Duyệt sâu: DFS lần lượt ghé thăm các đỉnh kề với đỉnh đang xét.
    • Duyệt đỉnh: Ghé thăm một đỉnh kề và đánh dấu đỉnh này đã được ghé thăm.
    • Lặp lại quá trình: Tiếp tục duyệt từng đỉnh kề với đỉnh đang xét cho đ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Backtracking là gì?

junior

Tại sao kỹ thuật này được gọi là "Backtracking"?

junior

Sự khác biệt giữa Backtracking và Đệ quy là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào