Câu hỏi phỏng vấn Trees
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa cấu trúc dữ liệu Tree và Graph là gì?

Câu trả lời

Cây (Tree):

  • Là một cấu trúc dữ liệu không chu trình.
  • Bắt đầu từ một nút gốc và mỗi nút trong cây có thể có nhiều nhất là một nút cha (ngoại trừ nút gốc).
  • Có các mức (levels) khác nhau, trong đó mỗi nút con được liên kết với nút cha qua các cạnh.

Đồ thị (Graph):

  • Có thể có chu trình.
  • Không có một nút gốc cụ thể và các nút trong đồ thị có thể kết nối với nhiều nút khác nhau, không giới hạn bởi...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Balanced Tree là gì và tại sao điều này quan trọng?"

senior

Giải thích về cấu trúc dữ liệu B-Tree một cách dễ hiểu cho một đứa trẻ 5 tuổi?

senior

Có lý do gì để sử dụng BST thay vì AVL trong trường hợp cụ thể nào không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào