Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Graph là gì?

Câu trả lời

Đồ thị là một cấu trúc dữ liệu toán học bao gồm tập hợp các đỉnh (vertex) hoặc nút (node) kết nối với nhau thông qua các cạnh (edge). Nó được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ giữa các đối tượng hoặc sự kiện. Đồ thị có thể được sử dụng để biểu diễn một loạt các vấn đề thực tế từ các mạng xã hội, hệ thống đám mây, mô hình hóa công việc, đến các hệ thống đường giao thông.

Các thành phần chính của một đồ thị bao gồm:

  • Đỉnh (Vertex/Node): Đại diện cho các đối tượng hoặc thực t...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Danh sách liên kết là gì?

senior

Cấu trúc dữ liệu cây là gì?

junior

Binary Heap là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào