Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

GIL trong Python là gì?

Câu trả lời

GIL, viết tắt của Global Interpreter Lock, là một cơ chế được sử dụng trong CPython (trình thông dịch Python mặc định) để đồng bộ hóa việc thực thi các luồng (threads). GIL đảm bảo rằng chỉ một luồng có thể thực thi mã Python tại một thời điểm, ngay cả trên một máy tính có nhiều lõi CPU.

Tại sao Python sử dụng GIL?

  • Bảo vệ cấu trúc dữ liệu: GIL giúp tránh tình trạng đua tranh (race condition) khi nhiều luồng cố gắng truy cập hoặc thay đổi cùng một cấu trúc dữ liệu.
  • Đơn giản hóa việc quản lý bộ nhớ: GIL giúp quản lý bộ nhớ trở nên đơn giản hơn bằng cách tránh việc phải sử dụng các cơ chế đồng bộ hóa phức tạp.

Hạn chế của GIL:

  • Không tận dụng đa lõi CPU: GIL làm giảm hiệu suất của chương trình Python trên các hệ thống đa lõi vì nó ngăn chặn việc thực thi đồng thời nhiều luồng.
  • Thách thức trong việc lập trình đa luồng: GIL làm cho việc lập trình...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Có những cách nào để sửa một string trong Python?

entry

Biến cục bộbiến toàn cục trong Python là gì?

middle

Scope Resolution trong Python là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào