Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Có nhược đIểm nào của -O flag ngoàI việc...

Câu trả lời

Khi sử dụng cờ -O (tối ưu hóa) trong Python, nó không chỉ loại bỏ thông tin gỡ lỗi tích hợp mà còn có một số ảnh hưởng khác đến chương trình của bạn. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý:

  • Loại Bỏ Các Lệnh assert: Cờ -O sẽ loại bỏ tất cả các lệnh assert khỏi mã nguồn. Trong khi điều này có thể giúp tăng tốc độ thực thi chương trình, nó cũng có thể dẫn đến việc bỏ qua các kiểm tra quan trọng trong mã, có thể làm lộ ra các lỗi tiềm ẩn.
  • Thay Đổi __debug__: Khi sử dụng cờ -O, biến toàn cục __debug__ sẽ được thiết lập thành False. Điều này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ phần mã nào sử dụng biến này để kiểm soát việc ghi log hoặc các hành vi khác dựa trên việc chương trình đang ở chế độ gỡ lỗi hay không.
  • Ảnh Hưởng Đến Hiệu Suất: Trong một số trường hợp, việc tối ưu hóa có thể không ...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Có những cách nào để sửa một string trong Python?

junior

__init__ trong python là gì?

middle

Câu lệnh nonlocal trong Python 3.0 để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào