Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Tại sao Python (CPython và các phiên bản khác) sử dụng GIL?

Câu trả lời

Python, đặc biệt là CPython - phiên bản thực thi Python chính thức và phổ biến nhất, sử dụng Global Interpreter Lock (GIL) vì một số lý do:

Đơn giản hóa việc quản lý bộ nhớ

GIL giúp quản lý bộ nhớ trở nên đơn giản hơn bằng cách ngăn chặn việc truy cập đồng thời vào các đối tượng Python từ nhiều luồng. Điều này giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vấn đề liên quan đến bộ nhớ như rò rỉ bộ nhớ hoặc hỏng bộ nhớ do các luồng cạnh tranh nhau để thay đổi trạng thái của đối tượng.

Tương thích với các thư viện C

Nhiều thư viện C không an toàn với luồng (thread-unsafe) và GIL đảm bảo rằng chỉ một luồng Python thực thi mã C tại một thời điểm. Điều này giúp tích hợp các thư viện C vào Python mà không cần phải lo lắng về việc đồng bộ hóa luồng trong thư viện.

Lịch sử và Tính kế thừa

Khi Python được tạo ra, đa luồng không phải là một yếu tố ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa file .py và file .pyc là gì?

middle

Decorator trong Python là gì?

middle

PYTHONPATH là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào