Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Có các phương án nào thay thế GIL trong Python?

Câu trả lời

GIL, viết tắt của Global Interpreter Lock, là một cơ chế trong CPython (triển khai Python phổ biến nhất) ngăn chặn việc thực thi đồng thời của nhiều luồng (threads). GIL đảm bảo rằng chỉ một luồng có thể thực thi mã Python tại một thời điểm, điều này có thể làm giảm hiệu suất trong các chương trình đa luồng trên các hệ thống đa lõi.

Các Phương Án Thay Thế GIL

  • Jython và IronPython: Cả hai triển khai này không sử dụng GIL. Jython chạy trên máy ảo Java (JVM), trong khi IronPython chạy trên .NET Framework. Cả hai đều cho phép thực thi đa luồng thực sự mà không bị hạn chế bởi GIL.

  • Multiprocessing: Thư viện multiprocessing trong Python cho phép bạn tạo các quá trình (processes) độc lập, mỗi quá trình có không gian bộ nhớ riêng và có thể thực thi đồng thời trên các lõi CPU. Điều này là một giải pháp để vượt qua hạn chế của GIL khi cần thực hiện tính toán song song.

  • Concurrent.futures: Mô-đun concurrent.futures cung cấp một cấp độ trừu tượng cao hơn cho việc thực thi đồng...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Có những cách nào để sửa một string trong Python?

junior

Dictionary trong Python là gì?

middle

Phép gán x = y or z trong Python thực hiện điều gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào