Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

break, continuepass trong Python để làm gì?

Câu trả lời
Từ khoá Ý nghĩa
Break lệnh break huỷ vòng lặp ngay lập tức và chuyển luồng điều khiển đến phần thân sau vòng lặp đó
Continue lệnh continue huỷ lần lặp hiện tại của câu lệnh, nó bỏ quả phần code của lần lặp hiện tại và chuyển luồng điều khiển đến lần lặp kế tiếp
Pass Từ khoá pass trong Pyt...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự Khác Biệt giữa @staticmethod@classmethod trong Python là gì?

middle

Picklingunpickling là gì?

middle

Câu lệnh nonlocal trong Python 3.0 để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào