Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

Sự khác biệt của List, TupleDictionary là gì? Khi nào thì sử dụng chúng?

Câu trả lời

List, Tuple, và Dictionary là ba kiểu dữ liệu cơ bản trong Python, mỗi loại có đặc điểm và ứng dụng riêng biệt.

List

  • Đặc điểm: List là một kiểu dữ liệu có thể thay đổi (mutable), chứa một tập hợp các giá trị được sắp xếp theo thứ tự và có thể chứa bất kỳ kiểu dữ liệu nào. List được đặt trong cặp dấu ngoặc vuông []
  • Khi nào sử dụng: Sử dụng List khi bạn cần một tập hợp các giá trị có thể thay đổi sau khi được tạo ra, hoặc khi bạn cần lưu trữ một tập hợp các giá trị mà thứ tự của chúng quan trọng

Tuple

  • Đặc điểm: Tuple là một kiểu dữ liệu không thể thay đổi (immutable), chứa một tập hợp các giá trị được sắp xếp theo thứ tự. Tuple được đặt trong cặp dấu ngoặc đơn ()
  • Khi nào sử dụng: Sử dụng Tuple khi bạn cần một tập hợp các giá trị không thay đổi sau khi được tạo ra. Tuple thường được sử dụng cho các tập dữ liệu nhỏ, nơi bạn muốn đảm bảo dữ liệu không...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

break, continuepass trong Python để làm gì?

middle

Các phương thức Dunder/Magic/Special trong Python là gì?

senior

Tại sao private methods trong Python lại không thực sự private?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào