Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

*args**kwargs là gì? Tại sao chúng ta sử dụng chúng?

Câu trả lời

Trong Python, *args**kwargs là hai cơ chế cho phép một hàm nhận một số lượng tham số không xác định, giúp hàm trở nên linh hoạt hơn.

*args

*args là một cú pháp được sử dụng trong định nghĩa hàm để hàm đó có thể nhận một số lượng tham số vị trí không xác định. Các tham số này được truyền vào hàm dưới dạng một tuple. Điều này hữu ích khi bạn không biết trước số lượng tham số mà hàm của bạn có thể cần nhận.

**kwargs

**kwargs là một cú pháp tương tự nhưng dành cho tham số từ khóa. Khi sử dụng **kwargs, hàm có thể nhận một số lượng không xác định các tham số từ khóa, và các tham số này được truyền vào hàm dưới dạng một dictionary.

Tại sao sử dụng *args**kwargs?

  • Linh hoạt: Cho phép hàm xử lý số lượng tham số không xác định, làm cho hàm có thể sử dụn...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Tại sao bạn lại sử dụng metaclasses?

junior

Lambda function trong Python là gì?

entry

Liệt kê các kiểu dữ liệu trong Python?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào