Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Django, PyramidFlask là gì?

Câu trả lời

Flask là một "nền tảng nhỏ" chủ yếu được xây dựng cho một ứng dụng nhỏ với các yêu cầu đơn giản. Trong Flask, bạn phải sử dụng các thư viện bên ngoài. Flask có thể sử dụng luôn.

Pyramid được xây dựng cho các ứng dụng lớn hơn. Nó cung cấp sự linh hoạt và cho phép nhà phá...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Multithreading thực thi thế nào trong Python?

junior

Lambda function trong Python là gì?

middle

Sự khác biệt chính giữa Python 2Python 3 là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào