Câu hỏi

Git có hỗ trợ xác thực LDAP không?

Câu trả lời

Git không hỗ trợ xác thực LDAP một cách trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể tích hợp xác thực LDAP với Git thông qua các giải pháp bên thứ ba hoặc các dịch vụ quản lý repository như GitLab, GitHub Enterprise, hoặc Bitbucket Server, vốn hỗ trợ xác thực LDAP.

Cách tiếp cận phổ biến là sử dụng một dịch vụ quản lý repository có hỗ trợ LDAP để quản lý xác thực và phân quyền người dùng. Trong cấu hình này, Git vẫn là hệ thống quản lý phiên bản, nhưng việc xác thực người dùng được xử lý bởi dịch vụ quản lý repository, không phải bởi Git trực tiếp.

Ví dụ, GitLab và GitHu...

Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Sự khác nhau giữa GitSubversion (SVN) là gì?

senior

Git reflog là gì?

senior

Nếu bạn khôi phục một branch đã bị xóa, công việc nào sẽ được khôi phục?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào