Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Trong git, điểm khác nhau giữa git remotegit clone là gì?

Câu trả lời

Trong Git, git remotegit clone là hai lệnh với mục đích và chức năng khác nhau:

git remote

  • Định nghĩa: git remote là một lệnh được sử dụng để quản lý một danh sách các kho lưu trữ từ xa (remote repositories) mà kho lưu trữ cục bộ của bạn có thể theo dõi. Nó cho phép bạn thêm, xem, và xóa các kết nối đến các kho lưu trữ từ xa khác.
  • Chức năng: Lệnh git remote thường được sử dụng để thêm một địa chỉ từ xa mới, đổi tên, xóa hoặc xem các kho lưu trữ từ xa đã được cấu hình. Nó không tải xuống bất kỳ dữ liệu nào từ kho lưu trữ từ xa; thay vào đó, nó chỉ quản lý danh sách các kết nối từ xa.
  • Cách sử dụng: Để thêm một kho lưu trữ từ xa, bạn sẽ sử dụng lệnh như sau:
    git remote add origin <remote-repository-url>
    Để xem danh sách các kho lưu trữ từ xa đã cấu hình, bạn sẽ sử dụng lệnh:
    git remote -v

git clone

  • Định nghĩa: git clone là một lệnh được sử dụng để sao chép một kho lưu trữ Git từ xa về máy cục bộ của bạn. Lệnh này tạo ra một bản sao hoàn chỉnh của tất cả dữ liệu mà kho lưu ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Nếu bạn khôi phục một branch đã bị xóa, công việc nào sẽ được khôi phục?

middle

Tác dụng của lệnh git status là gì?

senior

Trong git, Detached head là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào