Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

GoPATH khác với GoROOT như thế nào?

Câu trả lời

Biến GoPATH là một biến môi trường được sử dụng để tượng trưng cho các thư mục ngoài $GoROOT, kết hợp nguồn và mã nhị phân của dự án Go. Biến GoROOT xác định vị trí của G...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Cách xử lý lỗi trong Go như thế nào?

junior

Cú pháp vòng lặp for trong Golang như thế nào?

middle

Goroutine là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào