Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

JavaScriptjQuery khác nhau như thế nào?

Câu trả lời

JavaScript và jQuery có một số điểm khác biệt cơ bản, chủ yếu liên quan đến cách chúng được sử dụng trong việc phát triển web.

JavaScript

  • JavaScript là một ngôn ngữ lập trình đa năng, được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển web để thêm tính tương tác và chức năng động cho các trang web. Nó là một phần của tiêu chuẩn ECMAScript và có thể chạy trên hầu hết các trình duyệt web hiện đại mà không cần bất kỳ plugin hoặc thư viện bổ sung nào.
  • JavaScript có thể được sử dụng để thực hiện một loạt các nhiệm vụ như thao tác DOM, xử lý sự kiện, thực hiện AJAX để tải dữ liệu bất đồng bộ, và nhiều hơn nữa.
  • JavaScript là ngôn ngữ cốt lõi được sử dụng để phát triển các ứng dụng web phía client, và cũng có thể được sử dụng trên server (ví dụ: Node.js).

jQuery

  • jQuery là một thư viện JavaScript nhẹ, dễ sử dụng, được thiết kế để đơn giản hóa quá trình viết mã JavaScript, đặc biệt là thao tác DOM, xử lý sự kiện, và AJAX.
  • jQuery cung cấp một cú pháp ngắn gọn và dễ đọc, giúp giảm thiểu số lượng mã cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, như thao tác DOM và xử lý sự kiện, so với việc sử dụng JavaScript thuần túy.
  • Một trong nhữ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Có thể hold hoặc trì hoãn việc thực thi document.ready trong một thời gian không?

junior

CDN là gì?

middle

Chaining trong jQuery là gì và nó hoạt động như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào