Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

jQuery có phải là sự thay thế cho JavaScript không?

Câu trả lời

Không, jQuery không phải là sự thay thế cho JavaScript. jQuery là một thư viện JavaScript được xây dựng trên nền tảng JavaScript, không phải là một ngôn ngữ lập trình độc lập. Mục đích của jQuery là đơn giản hóa quá trình viết mã JavaScript cho phát triển web, giúp các nhà phát triển có thể thực hiện các tác vụ phổ biến như truy cập và thao tác với DOM, xử lý sự kiện, và thực hiện các yêu cầu AJAX một cách dễ dàng hơn với ít mã hơn so với việc sử dụng JavaScript thuần túy

Tuy nhiên, với sự phát triển của các tiêu chuẩn web và sự hỗ trợ rộng rãi của ES6 (ECMAScript 6), nhiều chức năng mà trước đây jQuery hỗ trợ nay đã có thể được thực hiện một cách trực tiếp bằng JavaScript thuần túy mà không cần đến thư viện bên ngoài. Điều này...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Có thể gắn nhiều event document.ready() trên cùng một trang không?

expert

Lợi ích của việc sử dụng URL không có giao thức khi tham chiếu jQuery từ CDN là gì?

senior

Trong tình huống nào bạn sẽ sử dụng nhiều phiên bản jQuery và làm thế nào để xử lý việc này?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào