Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

jQuery.noConflict là gì?

Câu trả lời

Phương thức jQuery.noConflict() trong jQuery có tác dụng giải quyết xung đột giữa thư viện jQuery và các thư viện JavaScript khác mà cũng sử dụng ký hiệu $ làm biến toàn cục. Khi bạn gọi jQuery.noConflict(), jQuery sẽ trả lại quyền kiểm soát biến $ cho thư viện trước đó, cho phép cả hai thư viện có thể hoạt động cùng nhau mà không gây ra xung đột.

Cách sử dụng:

 1. Gọi jQuery.noConflict(): Bạn cần gọi jQuery.noConflict() ngay sau khi thư viện jQuery được tải. Điều này sẽ trả lại biến $ cho thư viện trước đó (nếu có).

 2. Sử dụng jQuery với biến khác: Sau khi gọi jQuery.noConflict(), bạn có thể tiếp tục sử dụng jQuery bằng cách tham chiếu trực tiếp đến jQuery thay vì $, hoặc bạn có thể gán jQuery cho một biến khác và sử dụng biến đó.

  Ví dụ:

  <script src="path/to/jquery.js"></script>
  <script>
   jQuery.noConflict();
   // Sử dụng jQuery thay vì $
   jQuery(document).ready(function() {
    jQuery("button").click(function() {
     jQuery("p").text(...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa $('div')$('<div/>') trong jQuery là gì?

senior

jQuery làm thế nào để thực hiện một yêu cầu Ajax đồng bộ thay vì bất đồng bộ?

expert

Sự khác biệt giữa event.stopPropagationevent.stopImmediatePropagation là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào