Câu hỏi phỏng vấn jQuery
Câu hỏi

Có thể gắn nhiều event document.ready() trên cùng một trang không?

Câu trả lời

Có, bạn có thể gắn nhiều sự kiện $(document).ready() trên cùng một trang. jQuery sẽ xếp hàng và thực thi tất cả các hàm được định nghĩa trong các sự kiện $(document).ready() khi DOM đã sẵn sàng. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều sự kiện $(document).ready() không phải lúc nào cũng là cách tiếp cận tốt nhất về mặt tổ chức mã nguồn.

Cách Thức Hoạt Động

Khi bạn sử dụng nhiều sự kiện $(document).ready(), jQuery sẽ thực thi chúng theo thứ tự mà chúng được định nghĩa. Mỗi hàm bên trong $(document).ready() sẽ chờ đợi cho đến khi toàn bộ cấu trúc DOM được tải xong, sau đó mới được thực thi.

Ví dụ

$(document).ready(function() {
    // Mã nguồn cho sự kiện ready đầu tiên
});

$(document).ready(function() {
    // Mã nguồn cho sự kiện ready thứ hai
});

Trong ví dụ trên, cả hai hàm đều sẽ được thực thi sau khi DOM đã sẵn sà...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Có thể hold hoặc trì hoãn việc thực thi document.ready trong một thời gian không?

entry

jQuery là gì?

expert

Lợi ích của việc sử dụng URL không có giao thức khi tham chiếu jQuery từ CDN là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào