Câu hỏi phỏng vấn Greedy Algorithms
Câu hỏi

Khác biệt giữa thuật toán quy hoạch động (Dynamic Programming) và thuật toán tham lam (Greedy Algorithms) là gì?

Câu trả lời

Thuật toán quy hoạch động và thuật toán tham lam đều là các phương pháp giải quyết vấn đề trong lĩnh vực khoa học máy tính, nhưng chúng có những điểm khác biệt cơ bản:

  • Dynamic Programming thường được sử dụng khi vấn đề có cấu trúc con phụ thuộc vào cấu trúc con lớn hơn. Nó lưu trữ các kết quả con phụ thuộc vào các kết quả đã ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Thuật toán Greedy Algorithms được sử dụng cho mục đích gì?

expert

Có bằng chứng nào để quyết định liệu phương pháp tham lam (Greedy approach) sẽ tạo ra giải pháp tốt nhất không?

senior

Sự khác biệt giữa thuật toán Greedy Algorithms và thuật toán Heuristic là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào