Câu hỏi

Khi Jump Search là sự lựa chọn tốt hơn so với Tìm kiếm nhị phân?

Câu trả lời

Jump Search trở nên ưu việt hơn so với Tìm kiếm nhị phân trong một số trường hợp sau:

  • Dữ liệu không được sắp xếp: Trong trường hợp dữ liệu không được sắp xếp, Jump Search có thể được ưu tiên hơn. Vì Jump Search yêu cầu dữ liệu đã được sắp xếp trước, nếu không thỏa điều kiện này, nó sẽ không áp dụng được.

  • Dữ liệu không đồng nhất: Khi dữ liệu không đồng nhất (không phải các giá trị có cùng khoảng cách giữa chúng), Jump Search có thể hoạt động hiệu quả hơn. Nó không yêu cầu dữ liệu phải được sắp xếp hoàn chỉnh như Tìm kiếm...

Bạn cần đăng nhập để xem
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Tại sao lại sử dụng Binary Search nếu có ternary search?

middle

Giải thích tại sao độ phức tạp của Binary SearchO(log n)?

senior

Kích thước block tối ưu cho Jump Search là bao nhiêu? Hãy giải thích.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào