Câu hỏi phỏng vấn Searching
Câu hỏi

Làm thế nào để thực hiện Binary Search trên một Doubly-Linked List trong thời gian O(n)?

Câu trả lời

Doubly-Linked List cho phép truy cập ngược (truy cập từ node hiện tại về node trước đó). Để thực hiện Binary Search trong thời gian O(n) trên Doubly-Linked List, chúng ta có thể thực hiện một số thay đổi để tận dụng tính chất này:

  1. Truy cập truyền thống: Thực hiện Binary Search thông thường sử dụng chỉ số hoặc con trỏ để di chuyển qua từng node trong Doubly-Linked List. Tuy nhiên, điều này sẽ tốn O(n) thời gian do việc di chuyển từ đầu đến cuối danh sách.

  2. Điều chỉnh phạm vi tìm kiếm: Để tận dụng tính chất của Doubly-Linked List, chúng ta có thể bắt đầu từ đầu ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tại sao chúng ta cần làm tròn xuống kết quả trung bình trong Binary Search? Liệu có thể làm tròn lên thay vì làm tròn xuống không?

middle

Giải thích Interpolation Search là gì?

expert

Khi Jump Search là sự lựa chọn tốt hơn so với Tìm kiếm nhị phân?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào