Câu hỏi

Bạn biết gì về Ternary Search là gì?

Câu trả lời

Ternary Search là một thuật toán tìm kiếm dùng để tìm kiếm một phần tử trong một mảng đã được sắp xếp. Khác với Binary Search chia mảng làm hai phần, Ternary Search chia mảng làm ba phần bằng cách sử dụng hai chỉ số giữa của mảng.

Thuật toán này hoạt động tốt trên các mảng lớn và sắp xếp, giảm số lần so sánh cần thiết. Quá trình tìm kiếm bắt đầu với việc chia mảng thành ba phần bằng cách sử dụng hai chỉ số giữa lấy từ mảng và tìm kiếm giá trị cần tìm ...

Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Tại sao bạn cần thực hiện Binary Search trên một Doubly-Linked List?

middle

Hãy giải thích một số kỹ thuật tối ưu hóa cho Linear Search?

expert

Phương pháp tìm kiếm tuyến tính sử dụng Sentinel có tốt hơn so với tìm kiếm tuyến tính thông thường không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào