Câu hỏi phỏng vấn Searching
Câu hỏi

Làm thế nào để áp dụng Binary Search có độ phức tạp...

Câu trả lời

Trong danh sách liên kết, việc áp dụng Binary Search (tìm kiếm nhị phân) với độ phức tạp O(log n) trở nên khó khăn do việc truy cập ngẫu nhiên các phần tử không phải là điều có thể. Tuy nhiên, một cách để tận dụng ưu điểm của Binary Search là sử dụng chỉ số để xác định vị trí giữa (midpoint) của danh sách liên kết.

Cách tiếp cận phổ biến là chuyển đổi danh sách liên kết thành một mảng (array) với việc duyệt qua danh sách liên kết và sao chép giá trị của mỗi nút vào mảng. Sau đó, ta có thể thực hiện Binary Search trên mảng để...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Binary Search là gì và hoạt động như thế nào?

expert

Tại sao bạn cần thực hiện Binary Search trên một Doubly-Linked List?

senior

Tại sao chúng ta cần làm tròn xuống kết quả trung bình trong Binary Search? Liệu có thể làm tròn lên thay vì làm tròn xuống không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào