Câu hỏi phỏng vấn Searching
Câu hỏi

Giải thích Interpolation Search là gì?

Câu trả lời

Interpolation Search là một thuật toán tìm kiếm tương tự như Binary Search, nhưng nó được sử dụng cho các mảng đã được sắp xếp tăng dần và có phân bố đều. Trong Interpolation Search, thay vì chia nhóm mảng thành hai phần như Binary Search, nó sử dụng thông tin về phạm vi giá trị để ước lượng vị trí của phần tử cần tìm.

Thuật toán Interpolation Search tính toán một ước lượng xấp xỉ về vị trí của phần tử cần tìm trong mảng dựa trên giá trị của nó và giá trị ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh Recursive và Iterative Binary Search: Cái nào hiệu quả hơn và tại sao?

expert

Phương pháp tìm kiếm tuyến tính sử dụng Sentinel có tốt hơn so với tìm kiếm tuyến tính thông thường không?

expert

Khi Jump Search là sự lựa chọn tốt hơn so với Tìm kiếm nhị phân?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào