Câu hỏi

Kích thước block tối ưu cho Jump Search là bao nhiêu? Hãy giải thích.

Câu trả lời

Kích thước block tối ưu cho Jump Search phụ thuộc vào kích thước của mảng và cách dữ liệu được phân phối. Trong trường hợp tỷ lệ kích thước mảng và số lượng phần tử được tìm kiếm lớn, kích thước block nên được chọn càng lớn càng tốt.

Với Jump Search, việc chia dữ liệu thành các khối (blocks) và thực hiện tìm kiếm tuyến tính trong từng khối giúp giảm số lần so sánh cần thiết. Tuy nhiên, kích thước block quá lớn có thể tạo ra lượng so sánh tuyến tính đáng kể trong mỗi...

Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tại sao chúng ta cần làm tròn xuống kết quả trung bình trong Binary Search? Liệu có thể làm tròn lên thay vì làm tròn xuống không?

senior

Làm thế nào để áp dụng Binary Search có độ phức tạp O(log n) cho một danh sách liên kết đã được sắp xếp?

middle

Có ví dụ nào về việc Interpolation Search chậm hơn so với Binary Search không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào