Câu hỏi phỏng vấn Searching
Câu hỏi

Kích thước block tối ưu cho Jump S...

Câu trả lời

Kích thước block tối ưu cho Jump Search phụ thuộc vào kích thước của mảng và cách dữ liệu được phân phối. Trong trường hợp tỷ lệ kích thước mảng và số lượng phần tử được tìm kiếm lớn, kích thước block nên được chọn càng lớn càng tốt.

Với Jump Search, việc chia dữ liệu thành các khối (blocks) và thực hiện tìm kiếm tuyến tính trong từng khối giúp giảm số lần so sánh cần thiết. Tuy nhiên, kích thước block quá lớn có thể tạo ra lượng so sánh tuyến tính đáng kể trong mỗi...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh Recursive và Iterative Binary Search: Cái nào hiệu quả hơn và tại sao?

middle

Có ví dụ nào về việc Interpolation Search chậm hơn so với Binary Search không?

middle

Giải thích tại sao độ phức tạp của Binary SearchO(log n)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào