Câu hỏi phỏng vấn Searching
Câu hỏi

Tại sao bạn cần thực hiện Binary Search trên một Doubly-Linked List?

Câu trả lời

Mặc dù Doubly-Linked List không phải là cấu trúc dữ liệu lý tưởng cho Binary Search do việc di chuyển giữa các node có thể tốn nhiều thời gian hơn so với mảng, nhưng có một số lý do khiến chúng ta có thể cần thực hiện Binary Search trên Doubly-Linked List:

  1. Sắp xếp linh hoạt: Doubly-Linked List không yêu cầu phải được sắp xếp trước khi thực hiện Binary Search. Nó cho phép việc thêm/xóa các phần tử một cách linh hoạt mà không cần phải sắp xếp lại danh sách.

  2. Khả năng truy cập ngược: Doubly-Linked List cho phép truy cập ngược từ node hiện tại về node...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Bạn biết gì về Ternary Search là gì?

middle

So sánh Recursive và Iterative Binary Search: Cái nào hiệu quả hơn và tại sao?

expert

Tại sao lại sử dụng Binary Search nếu có ternary search?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào