Câu hỏi phỏng vấn Searching
Câu hỏi

So sánh giữa Binary Search và Linear Search là gì?

Câu trả lời
 • Tìm kiếm Nhị phân (Binary Search):

  • Ưu điểm:
   • Hiệu suất cao hơn so với Linear Search với tập dữ liệu lớn.
   • Yêu cầu dữ liệu đã được sắp xếp.
   • Thời gian tìm kiếm ổn định, thời gian chạy là O(log n).
  • Hạn chế:
   • Yêu cầu dữ liệu đã được sắp xếp trước khi áp dụng thuật toán.
   • Không áp dụng cho dữ liệu không được sắp xếp hoặc được cập nhật thường xuyên.
 • Tìm kiếm Tuần tự (Linear Search):

  • Ưu điểm:
   • Áp dụng cho bất kỳ loại dữ liệu nào, không cần ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Binary Search là gì và hoạt động như thế nào?

expert

Tại sao bạn cần thực hiện Binary Search trên một Doubly-Linked List?

senior

Bạn biết gì về Ternary Search là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào