Câu hỏi phỏng vấn Searching
Câu hỏi

So sánh Recursive và Iterative Binary Search: Cái nào hiệu quả hơn và tại sao?

Câu trả lời

Cả hai phương pháp Recursive và Iterative Binary Search đều có thể thực hiện tìm kiếm trong một mảng đã sắp xếp. Tuy nhiên, hiệu quả giữa chúng có thể khác nhau do cách chúng thực hiện và cách hệ thống xử lý vấn đề.

  • Recursive Binary Search:

    • Ưu điểm: Đơn giản, dễ hiểu và thường được coi là dễ triển khai. Nó tạo ra một chuỗi các lệnh gọi đệ quy và tiếp tục chia nhỏ phạm vi tìm kiếm.
    • Nhược điểm: Mỗi lần gọi đệ quy đều tạo ra một ngăn xếp mới và yêu cầu lưu trữ thông tin thêm, có thể dẫn đến việc sử dụng bộ nhớ lớn hơn. Điều này có thể dẫn đến hiệu suất giảm khi tìm kiếm trong các danh sách lớn.
  • **Iterative Bina...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Jump (hoặc Block) Search là gì?

expert

Phương pháp tìm kiếm tuyến tính sử dụng Sentinel có tốt hơn so với tìm kiếm tuyến tính thông thường không?

middle

Có ví dụ nào về việc Interpolation Search chậm hơn so với Binary Search không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào