Câu hỏi phỏng vấn Searching
Câu hỏi

Binary Search là gì và hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Binary Search (tìm kiếm nhị phân) là một thuật toán tìm kiếm được sử dụng trong mảng đã được sắp xếp. Thuật toán này hoạt động bằng cách chia đôi kích thước của mảng và so sánh giá trị cần tìm với phần tử ở giữa. Nếu giá trị cần tìm bằng giá trị ở vị trí giữa, thuật toán kết thúc. Nếu không, nó sẽ quyết định xem giá trị cần tìm nằm ở nửa trái hoặc nửa phải của mảng, và tiếp tục tìm...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh Recursive và Iterative Binary Search: Cái nào hiệu quả hơn và tại sao?

senior

Tại sao chúng ta cần làm tròn xuống kết quả trung bình trong Binary Search? Liệu có thể làm tròn lên thay vì làm tròn xuống không?

middle

Giải thích Interpolation Search là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào