Câu hỏi

Binary Search là gì và hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Binary Search (tìm kiếm nhị phân) là một thuật toán tìm kiếm được sử dụng trong mảng đã được sắp xếp. Thuật toán này hoạt động bằng cách chia đôi kích thước của mảng và so sánh giá trị cần tìm với phần tử ở giữa. Nếu giá trị cần tìm bằng giá trị ở vị trí giữa, thuật toán kết thúc. Nếu không, nó sẽ quyết định xem giá trị cần tìm nằm ở nửa trái hoặc nửa phải của mảng, và tiếp tục tìm...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Phương pháp tìm kiếm tuyến tính sử dụng Sentinel có tốt hơn so với tìm kiếm tuyến tính thông thường không?

expert

Tại sao lại sử dụng Binary Search nếu có ternary search?

senior

Làm thế nào để thực hiện Binary Search trên một Doubly-Linked List trong thời gian O(n)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào