Câu hỏi

Jump (hoặc Block) Search là gì?

Câu trả lời

Jump (hoặc Block) Search là một phương pháp tìm kiếm trong một mảng đã được sắp xếp. Nó tương tự như Linear Search, nhưng nó sử dụng việc di chuyển theo các bước nhảy hoặc khối (block) để tối ưu hóa việc tìm kiếm. Cách thức hoạt động của nó bắt đầu từ việc di chuyển từ đầu ...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Kích thước block tối ưu cho Jump Search là bao nhiêu? Hãy giải thích.

middle

Có ví dụ nào về việc Interpolation Search chậm hơn so với Binary Search không?

middle

Giải thích Interpolation Search là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào