Câu hỏi

Linear (Sequential) Search là gì và khi nào chúng ta nên sử dụng thuật toán này?

Câu trả lời

Linear Search (tìm kiếm tuần tự) là phương pháp tìm kiếm thông thường trong các cấu trúc dữ liệu, hoạt động bằng cách duyệt qua từng phần tử của danh sách và so sánh từng phần tử với giá trị cần tìm. Khi giá trị cần tìm được tìm thấy, thuật toán dừng lại. Nếu không có giá trị nào khớp, thuật toán sẽ duyệt qua toàn bộ danh sách.

Chúng ta nên sử dụng Linear ...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Khi Jump Search là sự lựa chọn tốt hơn so với Tìm kiếm nhị phân?

junior

Binary Search là gì và hoạt động như thế nào?

senior

Làm thế nào để áp dụng Binary Search có độ phức tạp O(log n) cho một danh sách liên kết đã được sắp xếp?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào