Câu hỏi phỏng vấn Searching
Câu hỏi

Linear (Sequential) Search là gì và khi nào chúng ta nên sử dụng thuật toán này?

Câu trả lời

Linear Search (tìm kiếm tuần tự) là phương pháp tìm kiếm thông thường trong các cấu trúc dữ liệu, hoạt động bằng cách duyệt qua từng phần tử của danh sách và so sánh từng phần tử với giá trị cần tìm. Khi giá trị cần tìm được tìm thấy, thuật toán dừng lại. Nếu không có giá trị nào khớp, thuật toán sẽ duyệt qua toàn bộ danh sách.

Chúng ta nên sử dụng Linear ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Phương pháp tìm kiếm tuyến tính sử dụng Sentinel có tốt hơn so với tìm kiếm tuyến tính thông thường không?

middle

Giải thích Interpolation Search là gì?

expert

Tại sao lại sử dụng Binary Search nếu có ternary search?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào