Câu hỏi phỏng vấn Searching
Câu hỏi

Tại sao chúng ta cần làm tròn xuống kết quả trung bình trong Binary Search? Liệu có thể làm tròn lên thay vì làm tròn xuống không?

Câu trả lời

Trong Binary Search, chúng ta làm tròn xuống kết quả trung bình vì điều này giúp xác định vị trí của phần tử tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm kiếm. Làm tròn xuống đảm bảo rằng chúng ta sẽ chọn vị trí bên trái của phần tử trung bình nếu phần tử cần tìm lớn hơn giá trị trung bình. Nếu làm trò...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Binary Search là gì và hoạt động như thế nào?

middle

So sánh Recursive và Iterative Binary Search: Cái nào hiệu quả hơn và tại sao?

middle

Jump (hoặc Block) Search là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào