Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Khi nào bạn muốn sử dụng useLayoutEffect thay thế cho useEffect?

Câu trả lời

Bạn sẽ muốn tránh sử dụng useEffect và sử dụng useLayoutEffect thay thế khi bạn cần thực hiện các thay đổi trên DOM hoặc cần thực hiện các phép đo DOM trước khi trình duyệt cập nhật màn hình (repaint). Điều này giúp tránh tình trạng nhấp nháy hoặc không đồng bộ về giao diện người dùng mà người dùng có thể nhận thấy nếu bạn sử dụng useEffect.

useLayoutEffect chạy đồng bộ ngay sau khi React thực hiện các thay đổi DOM nhưng trước khi trình duyệt cập nhật màn hình. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng useLayoutEffect để đọc từ và viết vào DOM mà không gây ra hiện tượng...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong React, tại sao cần liên kết các event handler với this?

middle

Làm thế nào để có thể tạo ref trong React?

middle

Higher-Order component trong React là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào