Câu hỏi

Component trong React là gì?

Câu trả lời

Components giúp phân chia các UI (giao diện người dùng) thành các phân nhỏ để dễ dàng quản lý và tái sử dụng. Giả sử mình có một website gồm nhiều phần bố cục khác nhau và mình muốn chia nhỏ các phần ra để dễ quản lý...

Bạn cần đăng nhập để xem