Câu hỏi phỏng vấn Sorting
Câu hỏi

Khi nào thì Merge Sort đượ...

Câu trả lời

Merge Sort và Quick Sort đều là thuật toán sắp xếp hiệu quả, nhưng có những tình huống cụ thể khi Merge Sort được ưa chuộng hơn Quick Sort:

  • Stability (Ổn định): Merge Sort là thuật toán ổn định, có nghĩa là nó duy trì thứ tự ban đầu của các phần tử có cùng giá trị. Trong khi đó, Quick Sort không đảm bảo ổn định, có thể làm thay đổi thứ tự của các phần tử bằng nhau.
  • Dữ liệu liên tục và dữ liệu ngoại bộ: Merge Sort hiệu quả hơn khi xử lý dữ liệu được lưu trữ ở ngoài bộ nhớ chính, như trong trường hợp sắp xếp dữ liệu lớn (ngoại trừ các trường hợp mà chi phí của việc chia nhỏ và kết hợp dữ liệu là quá cao). Quick Sort tạo ra nhiều thao tác truy cập ngẫu nhiên hơn, ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Thuật toán sắp xếp ideal là gì?

senior

Làm thế nào để tìm 100 số lớn nhất trong một mảng gồm 1 tỷ số?

middle

Khi nào thì sử dụng từng thuật toán sắp xếp?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào