Câu hỏi phỏng vấn Sorting
Câu hỏi

Thuật toán sắp xếp nào hoạt động tốt nhất trên dữ liệu gần như đã sắp xếp?

Câu trả lời

Thuật toán Insertion Sort hoạt động tốt nhất trên dữ liệu gần như đã sắp xếp. Với dữ liệu gần như đã sắp xếp, Insertion Sort có thể hoàn thành việc sắp xếp với độ phức tạp thời gian gần như tuyến tính, vì nó chỉ cần ít số lần so sánh và hoán đổi hơn so với các thuật toán khác như ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để tìm 100 số lớn nhất trong một mảng gồm 1 tỷ số?

middle

Trong thuật toán sắp xếp, khái niệm "ổn định" là gì và tại sao nó quan trọng?

senior

Khi nào thì Merge Sort được ưa chuộng hơn Quick Sort?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào