Câu hỏi phỏng vấn Sorting
Câu hỏi

Ưu điểm và nhược điểm của Bubble Sort là gì?

Câu trả lời

Ưu điểm của Bubble Sort:

  1. Dễ hiểu và triển khai: Bubble Sort rất đơn giản để hiểu và triển khai. Nó chỉ cần một vòng lặp đơn giản và ít mã lệnh so với các thuật toán sắp xếp phức tạp hơn.
  2. Không cần bộ nhớ phụ trợ: Bubble Sort hoạt động trong cùng một mảng và không cần bất kỳ bộ nhớ phụ trợ nào, ngoại trừ một số biến tạm thời.

Nhược điểm của Bubble Sort:

  1. Hiệu suất kém: Bubble Sort có hiệu suất kém khi sử dụng trong các tập dữ liệu lớn. Với số lượng lớn phần tử cần sắp xếp, nó ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để tìm 100 số lớn nhất trong một mảng gồm 1 tỷ số?

middle

Sự khác biệt giữa sắp xếp Internal và sắp xếp External là gì?

middle

Khi nào thì sử dụng từng thuật toán sắp xếp?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào