Câu hỏi phỏng vấn Sorting
Câu hỏi

Thuật toán sắp xếp ideal là gì?

Câu trả lời

Một thuật toán sắp xếp lý tưởng sẽ có các đặc điểm sau:

  • Thời gian chạy tối ưu: Thuật toán hoạt động với tốc độ tối ưu, có thể hoàn thành sắp xếp với ít bước nhất có thể.
  • Hiệu suất cao: Hiệu suất không bị ảnh hưởng nhiều bởi số lượng phần tử cần sắp xếp, tức là có thể xử lý cả những tập dữ liệu lớn mà vẫn duy trì hiệu suất tốt.
  • Tính ổn định: Duy trì thứ tự ban đầu của các phần tử có cùng giá trị, không làm...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa sắp xếp Internal và sắp xếp External là gì?

middle

Khi nào thì QuickSort tốt hơn MergeSort?

junior

Ưu điểm và nhược điểm của Bubble Sort là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào