Câu hỏi

Làm thế nào để tìm 100 số lớn nhất trong một mảng gồm 1 tỷ số?

Câu trả lời

Để tìm 100 số lớn nhất trong một mảng có 1 tỷ số, có thể sử dụng một số phương pháp, như:

  1. Sắp xếp và chọn: Sắp xếp toàn bộ mảng theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần và sau đó chọn 100 số đầu tiên hoặc cuối cùng của mảng đã sắp xếp.
  2. Sử dụng Heap: Xây dựng một Heap (ví dụ như Max Heap) từ mảng ban đầu. Sau đó, lấy 100 lần phần tử lớn nhất từ Heap (loại bỏ và lấy phần tử đầu tiên của Heap sau mỗi lần...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong thuật toán sắp xếp, khái niệm "ổn định" là gì và tại sao nó quan trọng?

senior

Tại sao Merge sort được ưa chuộng hơn Quick sort khi sắp xếp Linked Lists?

junior

Ưu điểm và nhược điểm của Bubble Sort là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào