Câu hỏi phỏng vấn Linked Lists
Câu hỏi

Tại sao Merge sort được ưa chuộng hơn...

Câu trả lời

Merge sort thường được ưa chuộng hơn Quick sort khi sắp xếp danh sách liên kết vì một số lý do:

  1. Hiệu suất tốt hơn trong các cấu trúc dữ liệu không phải là mảng: Merge sort có hiệu suất ổn định và không bị ảnh hưởng bởi việc truy cập ngẫu nhiên vào dữ liệu, điều này phù hợp với cách hoạt động của danh sách liên kết.
  2. Không cần truy cập ngẫu nhiên: Merge sort không yêu cầu truy cập ngẫu nhiên, điều này phù hợp với danh sách liên kết vì không thể truy cập...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào thì nên sử dụng Danh sách (List) so với Danh sách Liên kết (LinkedList)?

junior

Cách triển khai Linked List bằng Stack là gì?

middle

So sánh việc triển khai Stack dựa trên mảng (Array) và dựa trên Linked List?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào