Câu hỏi

Trong thuật toán sắp xếp, khái niệm "ổn định" là gì và tại sao nó quan trọng?

Câu trả lời

"Ổn định" trong thuật toán sắp xếp ám chỉ việc bảo toàn vị trí ban đầu của các phần tử có cùng giá trị sau khi sắp xếp. Nếu trong tập dữ liệu ban đầu có hai phần tử có cùng giá trị và một trong số chúng xuất hiện trước phần tử kia, sau khi sắp xếp, phần tử ban đầu vẫn giữ nguyên vị trí này, không bị hoán đổi cho nhau.

Điều này quan trọng vì nó đảm bảo tính nhất quán và đ...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa sắp xếp Internal và sắp xếp External là gì?

entry

Tại sao các thuật toán sắp xếp quan trọng?

junior

"Sort in Place" có ý nghĩa là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào