Câu hỏi

Làm sao để ngăn các component re-render?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Người phỏng vấn muốn thấy nhiều kiến thức hơn về Reactjs và cách bạn quan tâm về hiệu suất. Đây là một trong các câu hỏi thường gặp nhấ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail