Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Tại sao chúng ta có cả 2 loại input controlled inputuncontrolled input?

Câu trả lời

Người phỏng vấn muốn thấy ở đây là một sự hiểu biết vững chắc về khái niệm React cơ bản. Một controlled input nhận 1 prop làm giá trị hiện tại của nó, và 1 prop là 1 callback để thay đổi giá trị đó, nó là một React way

<input type="text" value={value} onChange={this.handleChange} />

Một uncontrolled input lưu giá trị của nó bên trong, sử dụng DOM API. Ví dụ dưới đây chúng ta không dùng value và onChange, mà dùng ref():

<input type="text" ref={this.textInput} />

Và chúng ta có thể truy xuất giá tr...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa Presentational componentContainer component trong React là gì?

middle

Element trong React là gì?

senior

Làm thế nào để thiết lập state với dynamic key name?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào